Βιογραφικό

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • 2014 – σήμερα Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Α.Π.Θ.
 • 2016 – σήμερα administrative council OKF Greece
 • 2015 – σήμερα Συντονιστής στο School of Data, Open Knoweledge Foundation Greece.
 • 2016 – σήμερα ακαδημαϊκό μέλος του Communication Institute of Greece.
 • 2024 – σήμερα αξιολογητής στο European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
 • 2017 αξιολογητής του Post-doctoral Research Aid της The State Education Development Agency της Λετονίας.
 • 2016-σήμερα αξιολογητής του ΙΚΥ.
 • 2021-σήμερα ακαδημαϊκός σύμβουλος Ιδρύματος Ωνάση
 • 2017-σήμερα  αξιολογητής σε προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • 1-2023 έως σήμερα Μέλος της επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
 • 2018-19, 2020-σήμερα Εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.
 •  2005-06, 2010-11, 2017-18 Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.
 • Φεβρουάριος 2015 – Μάιος 2017 Μέλος της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ.
 • Ιούνιος 2017 – Δεκέμβριος 2018 Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
 • Απρίλιος 2015-σήμερα Μέλος της Επιτροπής Ίδρυσης Εργαστηρίων Κλινικών του ΑΠΘ.
 • 2015 – 2017 μέλος της Συγκλήτου του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 2015 – 2017μέλος του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Μάρτιος 2016 – 2017 εκπρόσωπος ΑΠΘ στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου (Σ.Κ.Ε) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Μάρτιος 2017  – σήμερα ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – θεματική ενότητα Διαδικτυακή Δημοσιογραφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές.
 • 2010- 2011 ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα.
 • 2005 – 2014 Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Α.Π.Θ.
 • 1998 – 2005 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Α.Π.Θ.
 • 1996 -1998 έκτακτος Λέκτορας του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Α.Π.Θ.
 • 1996 – 2004 διδάσκων με ανάθεση στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
 • 1994 – 1995 λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του City Liberal Studies (University of Sheffield).
 • 1994 – 1998 υπεύθυνος σεμιναρίων πληροφορικής (Ένωση Ελλήνων Φυσικών).
 • 1992 – 1998 εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής (Ένωση Ελλήνων Φυσικών).
 • 1990 – 1995 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

Διοικητική εμπειρία

Editor

 • Από το Μάρτιο του 2023 είμαι co-editor στο Online Information Review Journal (Emerald)
 • Από τον Ιούλιο του 2020 είμαι topic editor στο Future Internet Journal (MDPI).
 • Από τον Αύγουστο του 2019 είμαι Associate Editor στο International Journal of E-Politics (IJEP).
 • Educational Research and Reviews (2008-2013)
 • Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2013 διατέλεσα Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού Educational Research and Reviews.
 • Μέλος του editorial board του Journalism & Media Journal (MDPI).
 • Μέλος του editorial board το επιστημονικού περιοδικού International Journal of Interactive Multimedia
 • Μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού International Journal On Advances in Telecommunications
 • Μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού Newspaper Research Journal
 • Μέλος του editorial advisory board, Politics and Policy in the Information Age books published by Springer
 • Μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού Journalism & Mass Communication.
 • Μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού   International Journal of Communication Technology for Social Networks.
 • Μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού Studies in Media and Communications.
 • Μέλος του Editorial Review Board του International Journal of E-Politics (IJEP) 2015-19.

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

 • Cogent Arts & Humanities Journal – Taylor & Francis
 • International Journal of Press/Politics – Sage
 • Journal Business & Information Systems Engineering – Springer
 • International Journal of Human-Computer Interaction – Taylor & Francis
 • Teaching and Teacher Education – Elsevier
 • Technology in Society – Elsevier
 • Media and Communication – Cogitatio
 • Journalism, Sage Publications
 • Health Informatics Journal, Sage Publications
 • Online Information Review
 • Media Studies Journal
 • Journalism & Media Journal – MDPI
 • Societies – MDPI
 • Social Sciences – MDPI
 • Future Internet – MDPI
 • Data – MDPI
 • Information – MDPI
 • Digital – MDPI
 • Sustainability – MDPI
 • South European Society and Politics.
 • International Journal of e-Collaboration (IJeC).
 • Information, Communication and Society, Routledge.
 • Journalism Practice, Routledge.
 • Sage Mass Communication Educator.
 • International Journal of E-Politics (IJEP).
 • New Media & Society, Sage Publications.
 • Sage Open, Sage Publications.
 • Computers in Human Behavior, Elsevier.
 • WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education.
 • WSEAS Transactions on Computers.
 • WSEAS Transactions on Communications.
 • Theoretical Computer Science Journal της Elsevier.
 • Microprocessors and Microsystems Journal της Elsevier.
 • International Journal of Communication Systems.

Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε ινστιτούτα

 • Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε συνέδρια

 • CSCC 2001
 • CSCC 2002
 • 7th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS
 • 7th WSEAS International Conference on COMPUTERS
 • 9th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS
 • 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS
 • 10th WSEAS International Conference on COMPUTERS (2006)
 • 10th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS (2006)
 • 11th WSEAS International Conference on COMPUTERS (2007)
 • 11th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS (2007)
 • EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (Athens 2007)
 • 9th WSEAS Int.Conf. on MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE’07)
 • 9th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS and COMPUTERS (DNCOCO 2007)
 • EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (Malta 2008)
 • 12th WSEAS International Conference on COMPUTERS (2008).
 • 12th WSEAS International Conference on COMMUNICATIONS (2008)
 • 5th WSEAS / IASME International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EE’08)
 • ECEL 2008, 7th European Conference on e-Learning
 • ECEL 2009, 8th European Conference on e-Learning
 • AEJMC Convention, Newspaper Division 2009
 • 2nd International Conference on Computer Supported Education” – CSEDU 2010
 • ECEL 2010, 9th European Conference on e-Learning,
 • AEJMC Convention, Newspaper Division 2010
 • AEJMC Convention, Mass Communication & Society Division2010
 • AEJMC Convention, Newspaper Division2011
 • AEJMC Convention, Mass Communication & Society Division 2011
 • MMEDIA 2011, The Third International Conferences on Advances in Multimedia
 • 3nd International Conference on Computer Supported Education” – CSEDU 2011
 • ECEL 2011, 10th European Conference on e-Learning
 • 4th International Conference on Computer Supported Education” – CSEDU 2012
 • MMEDIA 2012, The Fourth International Conferences on Advances in Multimedia.
 • ECEL 2012, European Conference on e-Learning
 • AEJMC Convention, Mass Communication & Society Division 2012
 • AEJMC Convention, Newspaper and Online News Division 2012
 • Επιστημονική  Διημερίδα με θέμα « Προπτυχιακές σπουδές και εκπαιδευτικές πρακτικές στο ΑΠΘ», μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
 • 5th International Conference on Computer Supported Education” – CSEDU 2013
 • 11th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO ’12)
 • MMEDIA 2013, The Fifth International Conferences on Advances in Multimedia
 • ECEL 2013, European Conference on e-Learning
 • Fourth International E-Learning Conference (IeLc 2013)
 • AEJMC Convention, Newspaper and Online News Division 2013.
 • AEJMC Convention, Mass Communication & Society Division 2013
 • 1st WSEAS International Conference on Computer Supported Education (COSUE ’13).
 • 6th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2014).
 • European Conference on Social Media (ECSM 2014).
 • 2014 International Conference on Education, Psychology, and Social Science (2014 ICEPS)
 • Science and Information Conference 2014.
 • 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014.
 • MMEDIA 2014, The Sixth International Conferences on Advances in Multimedia
 • AEJMC Convention, Mass Communication & Society Division 2014.
 • 4th e-learning Conference and Informed Technology 2014
 • 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2015).
 • 2nd European Conference on Social Media ECSM 2015
 • MMEDIA 2015, The Seventh International Conferences on Advances in Multimedia.
 • Science and Information Conference 2015.
 • Social and Technological Innovation for Democracy, Athens 2015.
 • Advisory Committee Member for the International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2015).
 • 5th e-learning Conference and Informed Technology 2015
 • Μέλος του Editorial Committee του First International Workshop on Communication Technology for Social Networks 2015.
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο διεθνές συνέδριο Audio Mostly, 2015.
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Foster School of Data – 2015
 • 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (2015).
 • 14th European Conference on e-Learning ECEL-2015
 • 8th International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2016 μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
 • 3rd European Conference on Social Media ECSM 2016.
 • MMEDIA 2016, The Eighth International Conferences on Advances in Multimedia.
 • Science and Information Conference 2016.
 • International Committee Member for the International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2016).
 • 15th European Conference on e-Learning ECEL-2016.
 • Special session on “Data impact: Big, Open, Linked Data innovations (BOLD)” – 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP16.
 • 4th European Conference on Social Media, ECSM 2017.
 • International Committee Member for the International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS 2017).
 • SMAP2017 12th Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization.
 • 9th International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2017.
 • 4th European Conference on Social Media ECSM 2017.
 • 3rd Annual International Conference on Communication and Management (ICCM2017), head , Mediated Communication Technologies part of the conference.
 • 11th International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL2017).
 • 10th International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2018.
 • 4th Annual International Conference on Communication and Management (ICCM2018), head of the Mediated Communication Technologies part of the conference.
 • 5th European Conference on Social Media ECSM 2018.
 •  5th Annual International Conference on Communication and Management (ICCM2019), panel leader for the Multidisciplinary Approaches to New Media Technologies.
 •  11th International Conference on Computer Supported Education CSEDU 2019.
 • 6th European Conference on Social Media ECSM 2019.
 • 5th World Journalism Education Congress (2019-Paris).
 • 2019 Annual Conference of the European Media Management Association (emma)
 • 13th International Conference on Interactive Mobile and Communication Technologies and Learning 2019.
 • SMAP2022 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization.
 • SMAP2024 19th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization.

Επιστημονικοί σύλλογοι

Σπουδές