Επικοινωνία

Ανδρέας Βέγλης –  Καθηγητής

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54006
Θεσσαλονίκη
τηλέφωνο: 2310-992092 Fax: 2310-992065
veglis@jour.auth.gr