Δημοσιεύσεις

Βιβλία τα οποία έχω γράψει μόνος μου ή και σε συνεργασίας, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και συλλογές επιστημονικών εργασιών όπου περιλαμβάνονται εργασίες μου.
Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (έντυπα και ηλεκτρονικά).
Εργασίες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια και περιλαμβάνονται στα πρακτικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά).
Εργασίες που παρουσιάστηκαν σε Πανελλήνια συνέδρια και περιλαμβάνονται στα πρακτικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά).
Κριτικές ξένων βιβλίων που παρουσιάστηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά).