Ερευνα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνουν:

 • Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία
 • Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι
 • Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων
 • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές
 • Προηγμένα συστήματα έκδοσης
 • Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης
 • Συστήματα λογοκρισίας στο διαδίκτυο
 • Δημοσιογραφία Δεδομένων
 • Ανοικτά και συνδεδεμένα δεδομένα
 • Τεχνικές και εργαλεία επαλήθευσης περιεχομένου στο διαδίκτυο
 • Αλγοριθμική δημοσιογραφία
 • ΑΙ στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία

Projects

 • iMedius, Integrating multidisciplinary media impact assessment instruments to track news streams, extract semantics, and monitor users’ reactions, ΕΛΙΔΕΚ Ελλάδα 2.0, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» – (2024-2026).
 • SHAZAAM, Science Hoaxes to Avoid Alienation in Generation Z – A Media Literacy Approach, European Media and Information Fund – (2023-2025).
 • MediaWatchers4Climate, Media Watchers for Climate Change: An innovative research methodology framework for environmental journalism, ΕΛΙΔΕΚ Ελλάδα 2.0, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» – (2023-2025)
 • COPE Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students (2023-2025).
 • MedDMO – Mediterranean Digital Media Observatory (DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO) – (2022-2025).
 • MediaVerse: A universe of media assets and co-creation opportunities at your fingertips – H2020-EU.2.1.1. (2020-2023).
 • Wearables and droneS fOr CIty Socio-Environmental Observations and BEhavioral ChangE (H2020-LC-GD-2020) –  (2021-2024).
 • WeVerify (Wider and Enhanced Verification for you) (2019-2021).
 • AcademicID (European Student Card initiative) (2019-20).
 • PHARM (Preventing Hate Against Refugees and Migrants) (2020-2022).
 • Non-profits & Media advocating for good! (χρηματοδότηση Active Citizens Fund (2020-2022).
 • ERUM (Enhancing Research Understanding through Media) (2019-2022).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα Νέοι και Ευρωπαϊκές Εκλογές – Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2019).
 • MATE (An Innovative, Student-Centered Approach to Intercultural Skills Acquisition for Students and Young Migrants) – (Δεκέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2020).
 • Harnessing Data and Technology for Journalism-JOLT (2018- 2021)
 • SlideWiki EU Project – EU ICT-20-2015 Project SlideWiki.
 • Harnessing Data and Technology for Journalism-JOLT (Μάιος 2018- Απρίλιος 2022).
 • European PhD Hub (Δεκέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2019).
 • ΕΔΒΜ34 (ΕΣΠΑ) Σημασιολογικές υπηρεσίες και μοντέλα διαχείρισης συμμετοχικής δημοσιογραφίας (Ιούνιος 2018 -Σεπτέμβριος 2019)
 • 8/2016-σήμερα Multi-Sensor user Group member (συμμετοχή στην οργάνωση του Multisensor Evaluation Day)
 • 1/2015 – σήμερα Data Journalism, OKFN Greece
 • 9/2014 – σήμερα Social Sensor user Group member
 • 9/2015 – σήμερα Open Budget EU