Μαθήματα

Μεταπτυχιακά

 • Σχεδίαση περιβαλλόντων GUI/WEB
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
 • Τεχνολογία Νέων Μέσω Επικοινωνίας
 • Σχεδίαση, παραγωγή και διαχείριση Νέων Μέσων Επικοινωνίας
 • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί
 • Digital Tools in New Media
 • Data Journalism
 • Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός  Ιστός
 • Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα

Προπτυχιακά

 • Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων
 • Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism).
 • Διαδικτυακή Δημοσιογραφία
 • Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
 • Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή